KATELIJNE SIMONIS COACHING & TRAINING

Burn-out

Professionele uitputting begeleiden: zin, evenwicht en performantie terugvinden op het werk

"Mensen zijn soms het slachtoffer van vuur, net als gebouwen. Onder de spanning die het leven in onze complexe wereld teweegbrengt, worden hun interne bronnen opgebrand als door de vlammen, waardoor er een immense innerlijke leegte achterblijft, ook al blijkt uiterlijk alles min of meer intact te zijn."

H.J. Freudenberger, psychanalyst

Professionele uitputting, dat in het uiterste stadium naar burn-out leidt, is het gevolg van een traag en verborgen proces van psychologische erosie dat onze reserves uitput. Het verbergt zich zodanig achter onze wil om steeds het beste van onszelf te geven, dat we onze eigen behoeftes verwaarlozen en ongevoelig worden voor de noodseinen die ons evenwicht zouden moeten beschermen. De best presterende en meest geëngageerde medewerkers zijn vaak de meest burn-out-gevoelige personen. Wederopbouw na een burn-out is een lang en moeizaam proces waarbij het onderbreken van uw professionele activiteiten noodzakelijk is, om opnieuw te leren hoe u naar uw lichaam kunt luisteren, en opnieuw contact kunt maken met uzelf. Beroep doen op een coach kan u helpen om uitputting te voorkomen.

Waarin bestaat begeleiding van professionele uitputting en burn-out met Katelijne Simonis ?

1. Burn-out begrijpen

Een goed begrip van de mechanismen van burn-out helpt om de eerste signalen snel te identificeren en passend te kunnen reageren.

2. Burn-out voorkomen

Om een goed evenwicht te behouden, is het belangrijk dat u weet hoe u functioneert in relatie tot de cultuur van uw bedrijf en uw werkcontext. Hoe gaat u om met hoge werkdruk, prioriteiten en limieten stellen, weten wanneer u “ja” of “nee” zegt.

3. Burn-out identificeren

Er zijn verschillende niveaus van professionele uitputting vooraleer we praten over burn-out. Eerst is het nuttig te begrijpen wat er aan de hand is, om betekenis te kunnen geven aan de evenementen. Katelijne Simonis biedt u een rustige en veilige (vertrouwelijke) plek om:
- een bilan te maken, oorzaken te identificeren en uw reacties op stress te begrijpen
- uw behoeften te verduidelijken, nieuwe opties te identificeren
- juiste beslissingen te nemen en verandering op gang te brengen
- uw zelfvertrouwen te versterken
- opnieuw energie en zingeving te vinden.

Bij risico op burn-out zal uw coach u doorverwijzen naar uw arts want de definitieve diagnose van burn-out is een medische acte. Als burn-out wordt vastgesteld, gaat alle prioriteit naar uw herstel, en wordt de coaching uitgesteld. De coaching kan hervatten wanneer u klaar bent voor een wederopbouwproces.

4. Wederopbouw na burn-out

Na een burn-out is er tijd nodig voor wederopbouw. Dit gebeurt dankzij coaching, maar de wederopbouw omvat tevens medische hulpmiddelen, psychotherapie en fysieke activiteiten (sport, massage…).

Laten we het hebben over de situatie van een werknemer,
of de uwe