KATELIJNE SIMONIS COACHING & TRAINING

Opleidingen op maat

Opleidingen en workshops aangepast aan de noden van uw bedrijf

Heeft uw team of bedrijf specifieke noden? Katelijne Simonis ontwikkelt voor u trainingsprogramma’s en workshops op maat van uw professionele context. Deze trainingen omvatten theoretische elementen en praktisch werk gericht op concrete situaties.

Hoe een trainingscursus op te zetten ?

Het ontwikkelen van een passende training voor uw bedrijf vergt veel voorbereidend werk. Samen nemen we de tijd om uw professionele behoeftes goed te begrijpen, de pedagogische doelstellingen te bepalen en de meest pertinente inhoud, middelen en methoden vast te leggen. Onze aanpak, waarin we nauw samenwerken, omvat verschillende fasen met wijzigingen en aanpassing, eventueel een pilootsessie, vóór de uiteindelijke validatie en het uitrollen van de trainingen.Enkele frequent thema’s


1. De mechanismen van verandering begrijpen om verandering beter aan te sturen

"Transformation happens from the inside out."

In deze training maakt u kennis met de complexe mechanismen van onze reacties op verandering. U leert hoe u methoden kunt gebruiken om optimaal veranderingen aan te sturen en om te gaan met de onvermijdelijke transities van onze hedendaagse wereld. Wanneer we onze angst veranderen in een positieve visie van mogelijkheden, krijgen we nieuwe energie en worden we efficiënter.

Inhoudelijke referenties: John Kotter / Frederic Hudson / Spencer Johnson / Elisabeth Kubler-Ross / ADKAR / Simon Sinek e.a.2. Naar een nieuwe managementvisie en nieuwe competenties

"Het is niet voldoende te reageren en te herstructureren. We moeten ook durven stilstaan bij onze wereldvisie, ons referentiekader, en zien of ze niet achterhaald zijn."

In de workshop exploreert u de rol en houdingen van een manager, gaat u kijken naar de (misschien nog niet zichtbare) transformaties in uw omgeving, kijken we hoe u de nieuwe behoeften van de medewerkers kan beantwoorden, en hoe deze behoeften te identificeren, exploreert u uw eigen houding ten opzichte van verandering, ontwikkelt u nieuwe inzichten voor samenwerking en leiderschap, om de hele organisatie op gang te krijgen.

Waarom deze exploratie en vraagstelling ?

De logica van onze “oude wereld” wordt obsoleet en de opkomende nieuwe wereld blijkt niet te werken volgens dezelfde regels. We moeten onze logica en onze mentale kaarten herzien, en een toekomst bouwen met nieuwe, andere regels.

Bedrijven en individuen moeten zich aanpassen. Deze aanpassingscapaciteit berust op de medeverantwoordelijkheid en de ontwikkeling van mensen. De efficiëntie van een bedrijf is niet meer alléén afhankelijk van de kennis en de technologische competenties, maar méér en méér van de capaciteit van mensen om optimaal samen te werken, te innoveren, te creëren.

Voor een manager betekent dit :
  • het loslaten van controle en de gebruikelijke logica gebaseerd op bewijzen en zekerheden,
  • overschakelen naar een nieuwe “savoir-faire”,
  • ontwikkeling van nieuwe relationele vaardigheden, “savoir-être”,
  • het in vraag kunnen stellen van persoonlijke macht en status,
  • durven vertrouwen,
  • leren omgaan met onzekerheid.


3. Zelfkennis en leiderschap

"De grootste leiders hebben meestal een gemeen punt: zij beschikken over een diepe zelfkennis. Zij kennen hun natuurlijke kwaliteiten die ze goed gebruiken, en ze zijn geen dupe van hun zwakheden die ze compenseren met de talenten van anderen." F.D. Roosevelt

In deze workshop komt u meer te weten over hoe u functioneert, over uw voorkeuren en comfortzones, welke uw meest frequente verdedigingsmechanismen zijn en hoe u hierdoor impact en efficiëntie verliest in relatie met anderen. De workshop geeft u de gelegenheid om uw zelfkennis te vergroten, om uw interacties met anderen beter te begrijpen en de relaties en samenwerking te optimaliseren.

Inhoudelijke referenties: Lumina Spark / Team / Leader / Emotion – MBTI – PCM – Transactionele Analyse – The Human Element4. Constructieve interacties ontwikkelen binnen het team

"In het hart van het menselijk functioneren, is er het Zelf. De beste oplossingen voor de problemen van het bedrijfsleven en van leiderschap vergen een essentiële eerste stap: zelfkennis. Zelfkennis verdiepen leidt tot zelfacceptatie en een gevoel van eigenwaarde. Wanneer mensen meer zelfkennis en een grotere eigenwaarde verwerven, worden ze meer open en eerlijk met hun collega’s. Ze gebruiken de energie die ze tot nu toe mis-bruikten in defensieve houdingen, het achterhouden van informatie en andere interpersoonlijke conflicten, voor productief werk." Will Schutz, Ph.D

In deze workshop experimenteert u openheid en wendbaarheid, ontdekt u wat defensieve reacties zijn en hoe vertrouwen, openheid en authenticiteit op te bouwen. U leert wat “reguleren” betekent en hoe u dat doet, en hoe u positief kan confronteren. Zo leert het team constructieve interacties op te bouwen, om het welzijn en de prestaties van het team te optimaliseren.

Waarom wendbaarheid experimenteren ?

Wanneer een team niet efficiënt samenwerkt, is dat niet zozeer te wijten aan de verschillen tussen de teamleden, maar veeleer aan hun rigiditeit (i.e. geen wendbaarheid in hun gedrag).
Rigiditeit ontstaat wanneer mensen een laag gevoel van eigenwaarde hebben, wanneer mensen bang zijn (bijvoorbeeld om incompetent te zijn). Om deze starheid te vermijden en het teamwerk te verbeteren, moeten problemen en angsten open en eerlijk behandeld kunnen worden.

Inhoudelijke referenties: Lumina Spark / Team / Emotion - The Human Element – TMS (Team Management Systems) –Leary

Samen praten over uw trainingsbehoeften