KATELIJNE SIMONIS COACHING & TRAINING

Teamcoaching

Ontwikkel de prestaties en de collectieve intelligentie van uw team

Mensen samen brengen is niet voldoende om een succesvol team te maken. Wilt u uw team doen groeien tot een doeltreffend collectief? Wilt u de samenhang, de collectieve intelligentie van uw team ontwikkelen rond een erkende visie ?

Katelijne Simonis helpt u en uw team:

 • bewuster te worden van de werking van het team, een beter inzicht te hebben in de sterke en minder sterke punten,
 • houdingen te ontwikkelen die bijdragen tot de collectieve efficiëntie,
 • het team te aligneren rond de visie en zin te geven aan het collectieve project,
 • de basis te leggen van efficiënte coöperatie,
 • vertrouwen te ontwikkelen (of te herstellen) tussen de teamleden,
 • het persoonlijk welzijn en de verbinding tussen de teamleden te vergroten,
 • meer open te staan voor verandering en voor introspectie als team,
 • beter te presteren en de gestelde objectieven te behalen.

Waarom teamcoaching ?

Als u de samenwerking en de prestaties van uw team wilt verbeteren, en als het team moeite heeft om afstand te nemen, is het goed om te kunnen rekenen op een neutrale, externe coach. Katelijne Simonis is gecertificeerd Coach&Team© en geaccrediteerd Senior Practitioner EMCC. Zij helpt het team bewust te worden van zijn dynamiek, zijn sterke punten en mogelijke beperkingen. Zij helpt een veilig kader te creëren dat de dialoog binnen het team verbetert en de teamleden verbindt in de uitvoering van het collectieve project.

Om dit objectief te behalen, biedt Katelijne Simonis u :

 • de ondersteuning van een neutrale en wendbare facilitator die het team begeleidt bij de zelfreflectie en de pro-activiteit stimuleert,
 • een drietalige persoon (FR/NL/EN) die zich kan aanpassen aan verschillende culturele contexten,
 • een gestructureerde benadering, actie- en oplossingsgericht, die streeft naar tastbare resultaten,
 • de gelegenheid om afstand te nemen en zo de acties, de middelen, de capaciteiten van het team te evalueren,
 • de opportuniteit om te starten met een tweedaagse, residentiële teamsessie,
 • een maandelijkse of tweemaandelijkse opvolging, verspreid over een periode van een jaar of meer (zie “maintenance” coaching )

Het verloop van een teamcoaching

De teamcoaching -geïnitieerd door de leider- begint met een gesprek tussen de coach en de leider, om de context, de belangen, de bezorgdheid van de leider, zijn/haar verwachtingen en doelstellingen, goed te begrijpen. De coach herformuleert en verduidelijkt de doelstellingen, en maakt een voorstel voor begeleiding.
Als voorbereiding voor de teamcoaching is het waardevol voor de coach om een teamvergadering bij te wonen in de operationele context van het team. De coach stelt tevens individuele gesprekken voor met de teamleden om zich een beeld te scheppen van de individuele perceptie van de teamdynamiek. Bij het begin van de teamcoaching worden de prioritaire werkpunten en de operationele objectieven samen met het team gedefinieerd. Een actieplan wordt gezamenlijk opgemaakt.

De sterke punten van teamcoaching met Katelijne Simonis :

 • ondersteuning bij de uitvoering van het actieplan,
 • feedback gedurende het hele proces zodat het team zich kan bijsturen,
 • verhoging van het potentieel van het team.

Praten over uw teamcoaching, vrijblijvend.